Samenaankoop voor de non-profitsector
  • Alva Consult zetelt als bestuurder in VZW Samenaankoop AZO, een aankoopcentrale die diensten en goederen aankoopt conform de belgische en europese wetgeving op de overheidsopdrachten.
  • Voor meer info: www.samenaankoopazo.be