Alva Consult is gespecialiseerd in het aanbieden van oplossingen met betrekking tot communicatietechnologie en technische toepassingen met als voornaamste doelgroep de non-profitsector. Met 20 jaar ervaring op de teller heeft Alva Consult zijn activiteiten verder uitgebouwd tot enkele niches :
  • Advies bij aanbestedingen: bepaling procedures, opmaak bestek en gunning
  • Aanbod concept technologie in de zorgsector,
  • Samenaankoop voor de non-profitsector: bestuurder Frederique Vandenbussche is ook actief als bestuurder bij Samenaankoop AZO.
Over image