• Gezien de samenwerking met diverse partijen door de jaren heen is Alva Consult op de hoogte van de meest actuele technologieên met betrekking tot telecommunicatie, netwerken, verpleegoproepsystemen, toegangscontrole, ...
  • Een communicatieplatform voor een organisatie ontwerpen is uiteindelijk steeds maatwerk,
  • Alva Consult brengt uw behoeften in kaart en werkt een oplossing uit.